Blogg

Vi kommer under kommande mandattid, och med Din hjälp och Ditt stöd, verka för mera hållbara social-liberala åtgärder, som vi direkt vill få med även i kommunens kommande budgetplanering – viktiga frågor som berör oss alla i Hultsfreds kommun och även inom huvudmannaskapets regi – landstinget – i den mån vi får Ditt förtroende.

Vi kommer inför och under mandatperioden verka tillsammans med andra politiska riktningar, dock utan fasta avtalade förpliktelser. Vi tror på individen, och individens rätt att påverka det politiska skeendet i vår kommun och inte på i förhand uppgjorda avtal eller dikterade villkor – samarbete är ett nyckelord, och samarbete kommer alltid från minst två håll. Från vår sida kommer alla under mandatperioden uppkomna förslag att synas grundligt utifrån ett social-liberalt perspektiv och som våra väljare ger oss stöd för.

Vi är beredda på samarbete och som leder vår kommun framåt.

Vi går till val på parollen ”MER SAMARBETE OCH INTE MINDRE”

blaklint_2

FP Bakgrund