Hem

Liberalerna

Liberalerna, Hultsfred

 Liberalism står för FRIHET och vi vill att vår politik skall syfta till, att alla människor skall ha friheten att forma sina egna liv. Detta skall också slå igenom på alla områden inom vår politik.

 Vi kommer under kommande mandatperiod, med Din hjälp och Ditt stöd, verka för mera hållbara social-liberala åtgärder, som vi direkt vill få med även i kommunens kommande budgetplanering – viktiga frågor som berör oss alla i vår kommun och även inom huvudmannaskapets regi – landstinget – i den mån vi får Ditt förtroende.

 Vi liberaler i Hultsfreds kommun kan härmed kortfattat och konsist ge våra synpunkter på de frågor, som vi inför nästa mandatperiod ser som viktiga, och förhoppningsvis med Ditt stöd också får mandat för.

 Vi kommer inför och under mandatperioden verka tillsammans med andra politiska riktningar, dock utan fasta avtalade förpliktelser.

Vi tror på individen, och individens rätt att påverka det politiska skeendet i vår kommun och inte på i förhand uppgjorda avtal eller dikterade villkor – samarbete är ett nyckelord. Och samarbete kommer alltid från mist två håll. Från vår sida kommer alla under mandatperioden uppkomna förslag att synas grundligt utifrån ett social-liberalt perspektiv och som våra väljare ger oss stöd för.

Vi är beredda på samarbete och som leder vår kommun framåt.

Genom att läsa och studera vårt handlingsprogram inför kommande mandatperiod tror vi, att Du som kommuninnevånare får ett klart besked om vad vi vill och vad vi tänker arbeta för – det är sedan upp till Dig att avgöra om Du kan stödja detsamma.

 

VI syns, VI finns, VI lever!

 Liberalerna namn